Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yükseköğretim Çalışmaları Araştırma ve Uyg. Merkezi

Project News

AB ERASMUS PLUS PROJE DESTEĞİ

 Matematik Kaygısını Robot Kullanarak Azaltacak  Karma Öğretim Modeli Geliştirilecek

 

Kocaeli Üniversitesi tarafından sunulan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ortak olarak katıldığı ‘Flipped Learning Practices to Release Maths Anxiety with the Use of Robotics’ başlıklı  ve 2020-1-TR01-KA203-092209 kodlu proje Erasmus + Stratejik Ortaklıklar Yükseköğretim Proje başvurularında en yüksek puanı alarak kabul edildi. Projede Avrupa Birliği desteği 142 810 avro olacaktır.

Erasmus Plus Yükseköğretim Projesi Kocaeli Üniversitesi koordinatörlüğünde , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Latvijas Üniversitesi, Scuola Di Robotica, Instituto Politecnico de Viseu ve Educloud tarafından yürütülecektir.

Projenin hedefleri:

a- İlkokul öğretmenliği öğrencilerinin matematik  konusunda farkındalıklarını artırmak

b- Matematikte  karşılaşacak zorlukların ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak

c- Matematikte  öğrenme süreçlerini hızlandırmak için kullanılabilecek yenilikçi öğretim etkinliklerini geliştirmek

d-Yüksek lisans öğrencilerinin matematik öğretim etkinliklerinde daha yenilikçi yöntemler kullanmaya yönlendirmek

İki yıl sürecek olan proje, Proje Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hasan Arslan’ın koordinatörlüğünde; Prof. Dr. Mehmet Kaan Demir, Doç.Dr. Muzaffer Özdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Abalı Öztürk tarafından yürütülecektir.