Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yükseköğretim Çalışmaları Araştırma ve Uyg. Merkezi

2020 Faaliyet Raporu

2020 Yılında Yapılan ve Devam Eden Etkinlikleri

2020 Faaaliyet Raporu Ektedir.

Ekler

2020Report.pdf