Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yükseköğretim Çalışmaları Araştırma ve Uyg. Merkezi